Uppsägning ska ske skriftligen. På baksidan av ditt hyreskontrakt finns fält att fylla i för uppsägning. Signera uppsägningen och kom in med den till oss eller skanna in och skicka per mejl tillsammans med en kopia på legitimation. Tänk på att om ni är två personer som är skrivna på hyreskontraktet, så behöver båda signera uppsägningen.

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte.
Det innebär att om du önskar lämna din lägenhet den 1 mars, så måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den siste november.