Frågor & Svar2021-03-31T13:45:53+02:00

Lägenheter

Att söka bostad

Jag söker lägenhet – hur gör jag?2021-03-26T15:24:31+01:00

Då vi får in en uppsägning skickar vi ut nyhetsbrev till de som registrerat en intresseanmälan på vår hemsida. Registrera dig HÄR så får du information om de lägenheter som passar dina kriterier. En intresseanmälan är aktiv i sex månader.
Den som lämnar oriktiga uppgifter kommer att strykas som sökande. Observera att du kan inte påverka uthyrningsprocessen genom att ringa till oss.

För att hyra lägenhet hos oss behöver du uppfylla kriterierna nedan:

  • Du ska ha svenskt person- eller samordningsnummer
  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Din inkomst behöver vara hög nog för att betala hyran. Vi utgår från att hyran ska vara en tredjedel av bruttoinkomsten i linje med konsumentverkets riktlinjer.
  • Vi accepterar all typ av inkomst men premierar inkomst genom förvärvsarbete, egen näringsverksamhet, pension eller studier.
  • Vi godkänner i undantagsfall borgenär

 

Uthyrningspolicy2023-05-23T08:35:21+02:00

Information om lediga lägenheter skickas per e-post till de som registrerat en intresseanmälan på vår hemsida. I samband med att du gör en intresseanmälan om bostad behöver vi, av naturliga skäl, behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi jobbar med personuppgifter på www.fastighetsstaden.se/gdpr

Vi sänder ut kallelser till visning via e-post eller telefon

Krav för att få hyra bostad

Sökande
– Du skall ha svenskt person- eller samordningsnummer
– Du skall ha fyllt 18 år
– Din inkomst behöver vara hög nog för att betala hyran. Vi utgår från kronofogdens föreskrifter om förbehållsbelopp vid löneutmätning för att värdera detta.
– Vi accepterar all typ av inkomst, och gör en prövning på den som har bäst behov av lägenheten.
– Vi godkänner i undantagsfall borgenär

Befintliga hyresgäster
– Vi ser gärna att du som befintlig hyresgäst vill bo kvar hos oss oavsett hur din personliga situation förändras. Om du skulle söka en ny bostad hos oss lägger vi stor vikt på hur du skött dina hyresinbetalningar, störningar och skötsel av din nuvarande bostad.

Antalet personer som ska bo lägenheten behöver vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Här följer vi de generella rekommendationerna från Boverket som hänvisar till hur många som bör bo i en lägenhet.

Det är vår förhoppning att vår nästa kontakt leder till ett långsiktigt hyresförhållande.

Lägenhetsbyte – vad gäller?2021-03-31T13:48:32+02:00

För att byta lägenhet krävs ett skriftligt samtycke från oss. Handläggningstiden är normalt fyra till åtta veckor från det att en komplett ansökan inkommit. Avslås ansökan, har du möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till bytet. Ett lägenhetsbyte som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktigt uppgifter.

Blankett för lägenhetsbyte hittar du HÄR

Vad gäller vid omflyttning?2021-03-26T15:34:34+01:00

Bor du hos oss idag och vill söka en annan lägenhet? Vi ställer samma krav på dig som bor hos oss som vid en nyinflyttning. Vi bedömer betalningsförmåga, referenser och skäl. Du som har bott hos oss minst två år i nuvarande lägenhet kan registrera dig och söka annan lägenhet inom vårt fastighetsbestånd.

Andrahandsuthyrning

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?2021-03-30T12:52:28+02:00

För att hyra ut lägenheten i andrahand behövs ett godkännande. Vi godkänner en ansökan på högst 12 månader innan ett nytt beslut behöver tas. Det ska finnas giltiga skäl för uthyrningen, t ex studier eller arbete på annan ort, samboprövning eller sjukdom.

Senast två månader innan andrahandsuthyrningen är tänkt att börja gälla behöver du skickat in ansökan.

Fyll i blanketten  HÄR och skicka till info@fastighetsstaden.se 

Tänk på att det är förstahandshyresgästen som ansvarar för lägenhetens skick och hyresinbetalning under uthyrningsperioden. Vid uppsägning av en lägenheten som du hyr ut i andrahand gäller tre månaders uppsägningstid.

 

Avtals- och ekonomifrågor

Betalning av hyra2021-03-30T12:03:04+02:00

Eftersom du har skrivit på ett hyresavtal är du ansvarig för att betala din hyra i tid oberoende om du fått avi eller inte.
Vid utebliven hyresbetalning kan hyresavtalet sägas upp. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd.

Om du behöver några uppgifter angående din avi, kontakta vår ekonomiavdelning via vår mejl, ekonomi@fastighetsstaden.se

Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att signera en autogiroblankett så att hyran dras per automatik den sista vardagen varje månad. Har du inte signerat detta än så går det bra att göra det i efterhand.

Om du hellre vill få dina avier per e-post, så går det också bra. Ange då avinummer vid betalning. Betalning sker i förskott.

 

In- och utflyttning

Utlämning av nycklar2020-11-16T13:26:19+01:00

Om inget annat är överenskommet så är du välkommen att hämta ut nycklarna till lägenheten första helgfria vardagen efter klockan 13.00 den dagen som hyrestiden startar.

Tillträdesdag2020-11-16T13:26:46+01:00

Första helgfria vardagen efter det datum som hyreskontraktet börjar gälla har du tillgång till din lägenhet från klockan 13.00

Hemförsäkring2020-11-16T13:27:40+01:00

Vi vill att samtliga hyresgäster skall ha en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. Detta för att skydda både dig och oss om olyckan skulle vara framme.

Fiber – hur väljer jag tjänst?2021-03-26T15:36:30+01:00

Kontakta Halmstad Stadsnät för att välja tjänst.

Klicka HÄR för mer information.

Elabonnemang2021-03-31T13:32:13+02:00

Vi hjälper dig att kontakta Halmstad Energi och miljö för att starta ditt elabonnemang. Därefter har du själv möjlighet att göra ett aktivt val om du önskar någon annan elleverantör.

Brandskydd2021-03-08T08:56:33+01:00

För att underlätta för räddningstjänsten vid en brand får inte utrymningsvägar som källargångar och trapphus användas för uppställning av föremål. De skall alltid hållas fria, så du och dina grannar snabbt kan ta sig ut och räddningspersonal kan ta sig fram.

Föremål som lämnas i källar- och vindsgångar eller trapphus kommer vi forsla bort för er säkerhet.

Vad ska jag tänka på vid inflyttning?2021-03-26T15:39:07+01:00

För att få rätt folkbokföringsadress när du flyttar in ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Parkeringsplats2021-03-31T14:01:47+02:00

Kontakta oss om du önskar hyra parkeringsplats. Finns det ingen ledig parkering just då, så sätter vi upp dig på kö och kontaktar dig då det blir en ledig plats.

Jag ska bli sambo – hur går jag tillväga?2021-03-31T14:03:01+02:00

Kontakta oss på info@fastighetsstaden.se så hjälper vi Er.

 

 

Uppsägning och uppsägningstid2021-03-29T14:05:57+02:00

Uppsägning ska ske skriftligen. På baksidan av ditt hyreskontrakt finns fält att fylla i för uppsägning. Signera uppsägningen och kom in med den till oss eller skanna in och skicka per mejl tillsammans med en kopia på legitimation. Tänk på att om ni är två personer som är skrivna på hyreskontraktet, så behöver båda signera uppsägningen.

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte.
Det innebär att om du önskar lämna din lägenhet den 1 mars, så måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den siste november.

Visning av uppsagd lägenhet2021-03-31T14:04:40+02:00

Som hyresvärd behöver vi boka tid med dig som sagt upp din lägenhet för att att visa lägenheten för kommande hyresgäst.

Besiktning av lägenhet2021-03-26T15:44:06+01:00

Kontakta oss och boka besiktningstid i god tid! Besiktning ska genomföras då lägenheten är tom och städad och ska vara godkänd innan nycklar kan lämnas in. Om anmärkningar ej åtgärdas innan nya hyresgästens tillträde kommer kostnad debiteras.

Flyttstädning2021-03-26T15:44:54+01:00

Lika noggranna som vi var när du flyttade in i lägenheten är vi nu när du flyttar ut. Detta så att även nästa hyresgäst ska få en bra start i sitt nya boende. Av just den anledningen är vi mycket noggranna i vår bedömning av städningen av lägenheten.

 

Inlämning av nycklar2021-03-30T12:06:48+02:00

Nycklar till lägenheten ska lämnas in senast klockan 12.00 första helgfria vardagen efter den dag som hyresavtalet upphör att gälla. Innan nycklar lämnas in ska en
godkänd besiktning vara genomförd.
Om nycklar kommit bort och inte returneras behöver vi byta låscylinder. Kostnaden för detta debiteras enligt Sabo´s riktprislista.

 

Om lägenheten och området

Vilka regler gäller för att undvika trångboddhet?2020-11-16T13:08:25+01:00

Vi har en regel för att undvika trångboddhet i boendet. Antalet personer som bor i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Därför gäller det nedanstående:

1 r o k, maximalt två personer
2 r o k, maximalt tre personer
3 r o k, maximalt fem personer
4 r o k, maximalt sex personer
5-8 r o k, maximalt åtta personer

Jour – vad gäller vid akuta serviceärenden utanför kontorstid?2021-05-04T13:43:43+02:00

Vid akuta fel utanför kontorstid, då det finns risk för att människor eller egendom kommer till skada, ring Crendo Jour på telefonnr: 035- 15 24 89

Serviceanmälan2021-03-31T14:20:29+02:00

Vi vill att våra hyresgäster ska ha ett problemfritt boende. Ibland är dock olyckan framme och då finns vi där för dig.

Skapa en Serviceanmälan genom vår portal med hjälp av de inloggningsuppgifter du fick vid inflytt. Kontakta oss om du behöver få inloggningsuppgifterna skickade till dig.

Borttappade nycklar2021-03-26T15:50:32+01:00

Priset för byte av cylindern följer branschpraxis som tagits fram av Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Om du tappar bort nycklar kan det innebära att vi behöver byta en eller flera låscylindrar.

Egna renoveringar2021-03-26T15:51:23+01:00

Kontakta alltid oss innan du påbörjar förbättringsarbeten. Det är tillåtet att måla och tapetsera lägenheten, men ett krav är att arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på att tycke och smak varierar och de tapeter och färger du väljer ska kunna passa även nästa hyresgäst. För att undvika återställningskrav när du flyttar bör du därför välja en neutral tapet eller färg. Därutöver får ändringar i lägenheten inte göras utan tillstånd från oss. Kontakta oss om du är osäker.