Vi är ditt Lokala Fastighetsbolag

Vår företagsidé är att vara det lokala bolaget med det större bolagets resurser. Fastighetsstaden skall äga, förvalta och utveckla väl underhållna fastigheter som ger en stabil avkastning och långsiktig värdeökning.

Vad vi erbjuder

Vi förvaltar över 100 lokaler för alla typer av verksamheter.

Vi har över 350 lägenheter i Halmstad med omnejd.

Du vet väl om att vi har kontorshotell och kontor i alla storlekar? Kontakta oss för mer information.

We boost our clients to get more sales

Är du vår nya kollega?

Vi tar emot ansökningar löpande och du kan se alla våra lediga tjänster nedan.

Lediga tjänster

Vi engagerar oss för ett mer hållbart samhälle

Miljö & Hållbarhetspolicy

Fastighetsstaden skall bidra till en hållbar utveckling i samhället. I de beslut vi tar och i de handlingar vi genomför väger miljöaspekten tungt. Vi tar vårt ansvar vid ny och ombyggnation genom material som används i våra projekt är långsiktiga och innebär lägsta möjliga klimatpåverkan. 

Digitalisering

Vår strategi är inte att våra fastigheter skall innehålla samma mängd produkter, däremot har hela branschen att ansvar att utveckla och digitalisera branschen. Vi skall inte göra detta genom att vara branschledande med att ta fram nya lösningar utan vi skall introducera väl beprövade lösningar som förenklar vardagen för oss och våra hyresgäster eller innebär kostnadsbesparingar i form av minskad energi eller besparad tid.