Miljö & Hållbarhetspolicy

Att på ett ansvarsfullt sätt bidra till ett mer hållbart samhälle är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i. Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energiförbrukning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Summan av alla våra insatser leder till långsiktig och lönsam hållbarhet för alla parter.

Fastighetsstaden skall bidra till en hållbar utveckling i samhället. I de beslut vi tar och i de handlingar vi genomför väger miljöaspekten tungt. Vi tar vårt ansvar vid ny och ombyggnation genom material som används i våra projekt är långsiktiga och innebär lägsta möjliga klimatpåverkan. Förutom materialval är energianvändningen den stora belastningen i fastighetsbranschen. Genom att arbeta med energioptimering, väl underhållna och energieffektiva installationer kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed klimatpåverkan.

Vi skall även genom engagemang och kunskap aktivt påverka våra kunder och leverantörer till att minska sitt klimatavtryck.