Vid akuta fel utanför kontorstid, då det finns risk för att människor eller egendom kommer till skada, ring Crendo Jour på telefonnr: 035- 15 24 89