Priset för byte av cylindern följer branschpraxis som tagits fram av Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Om du tappar bort nycklar kan det innebära att vi behöver byta en eller flera låscylindrar.