Information om lediga lägenheter skickas per e-post till de som registrerat en intresseanmälan på vår hemsida. I samband med att du gör en intresseanmälan om bostad behöver vi, av naturliga skäl, behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi jobbar med personuppgifter på www.fastighetsstaden.se/gdpr

Vi sänder ut kallelser till visning via e-post eller telefon

Krav för att få hyra bostad

Sökande
– Du skall ha svenskt person- eller samordningsnummer
– Du skall ha fyllt 18 år
– Din inkomst behöver vara hög nog för att betala hyran. Vi utgår från kronofogdens föreskrifter om förbehållsbelopp vid löneutmätning för att värdera detta.
– Vi accepterar all typ av inkomst, och gör en prövning på den som har bäst behov av lägenheten.
– Vi godkänner i undantagsfall borgenär

Befintliga hyresgäster
– Vi ser gärna att du som befintlig hyresgäst vill bo kvar hos oss oavsett hur din personliga situation förändras. Om du skulle söka en ny bostad hos oss lägger vi stor vikt på hur du skött dina hyresinbetalningar, störningar och skötsel av din nuvarande bostad.

Antalet personer som ska bo lägenheten behöver vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Här följer vi de generella rekommendationerna från Boverket som hänvisar till hur många som bör bo i en lägenhet.

Det är vår förhoppning att vår nästa kontakt leder till ett långsiktigt hyresförhållande.