Första helgfria vardagen efter det datum som hyreskontraktet börjar gälla har du tillgång till din lägenhet från klockan 13.00