För att byta lägenhet krävs ett skriftligt samtycke från oss. Handläggningstiden är normalt fyra till åtta veckor från det att en komplett ansökan inkommit. Avslås ansökan, har du möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till bytet. Ett lägenhetsbyte som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktigt uppgifter.

Blankett för lägenhetsbyte hittar du HÄR