Vi vill att samtliga hyresgäster skall ha en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. Detta för att skydda både dig och oss om olyckan skulle vara framme.