För att underlätta för räddningstjänsten vid en brand får inte utrymningsvägar som källargångar och trapphus användas för uppställning av föremål. De skall alltid hållas fria, så du och dina grannar snabbt kan ta sig ut och räddningspersonal kan ta sig fram.

Föremål som lämnas i källar- och vindsgångar eller trapphus kommer vi forsla bort för er säkerhet.