Eftersom du har skrivit på ett hyresavtal är du ansvarig för att betala din hyra i tid oberoende om du fått avi eller inte.
Vid utebliven hyresbetalning kan hyresavtalet sägas upp. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd.

Om du behöver några uppgifter angående din avi, kontakta vår ekonomiavdelning via vår mejl, ekonomi@fastighetsstaden.se

Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att signera en autogiroblankett så att hyran dras per automatik den sista vardagen varje månad. Har du inte signerat detta än så går det bra att göra det i efterhand.

Om du hellre vill få dina avier per e-post, så går det också bra. Ange då avinummer vid betalning. Betalning sker i förskott.