Byggstart för nya hyreslägenheter på Bolmensgatan

Under vecka 28 påbörjas borrning för energi på kvarteret Kilot. Därefter kommer man att börja riva den gamla lastkajen utmed Bolmensgatan. I nästa skede kommer spontningen att starta. Mer info kommer löpande under projektets gång.

Nya rutiner för felanmälan

Ny hemsida betyder även nya rutiner för felanmälan!

Nedan finns en länk till en mall som visar hur man nu ska gå tillväga för att göra en felanmälan.

Mall för felanmälan via Fastighetsstadens hemsida

Dags för inflyttning på Sporthallsparken!

Äntligen kan de sista hyresgästerna flytta in i deras nya lägenheter på Sporthallsparken!  Under vecka 26 kommer flyttlassen att  rulla flitigt! Inflyttningen är uppdelad på fyra dagar så att inte det ska bli för trångt med hissar och parkering och dyl. Vi hälsar de nya hyresgästerna välkomna!