Flexibel fastighet med stora lagerutrymmen och mindre kontorsdelar beläget på Larsfrids industriområde.