På före detta Optimeras lokaler på Sannarps Industriområde Finns nu ett nytt företagscenter kallat Trästaden. Efter renoveringar och anpassningar av lokaler huserar nu ett flertal verksamheter  inom området. Lokalernas storlek varierar mellan 100 till 1700 kvm.

6600

Kvm

Fastigheten består av en huskropp som totalt har en yta på ca 6600 kvm.

15

Olika hyresgäster

Sällanköp & butikslokaler

2017

Byggnadsår

Byggnaderna har anpassats under 2017. Byggnaderna har byggs ut i omgångar och de första delarna byggdes under 1940-talet

Några av våra hyresgäster