Fastighet på Vilhelmsfält, för kommersiella hyresgäster, nära nya Södra infarten

1300

Kvm

3

Olika hyresgäster

Lokalfastighet

1974

Byggnadsår