Den 15 januari 2020 förvärvades fastigheten Gullbrandstorp 1:548 med adressen Grangatan 1 i Gullbrandstorp. Fastigheten har huserat en bensinstation, verkstad samt en pizzera under många år. Den långsiktiga planen är att bygga hyresbostäder på fastigheten. Mer information väntas komma under året.