Fastigheten innehåller kontor, produktionslokaler, bilverkstad, kyllokaler samt biltvätt.

6500

Kvm

Fastigheten består av två huskroppar som totalt har en yta på ca 6500 kvm.

16

Olika hyresgäster

Mestadels produktionslokaler, men även kontor, biltvätt och lagerlokaler

1980

Byggdnadsår

Huskroppen längs med Gjutaregatan byggdes 1980. Därefter har det tillkommit fler byggnader under åren.

Några av våra hyresgäster