Fastighet utmed Fyllebrovägen/motorvägen med ett kanonläge för kommersiella hyresgäster

1800

Kvm

3

Olika hyresgäster

Lokalfastighet

1990

Byggnadsår