Området kallas i folkmun Sulfitbostäderna. Var från början personalbostäder uppförda av
f d Sulfitfabriken med ursprunligen fyra lägenheten i varje hus. Tillhörande uthus, trädgård samt gemensamma utrymmen. Moderniserat och delvis ombyggt på 1980-talet. Uppvärmingskällan var tidigare pellets men har under senare tid bytts ut till bergvärme

3400

Kvm

Fastigheten består av en många huskroppar som totalt har en uthyrningsbar yta på ca 3400 kvm.

50

Olika hyresgäster

Lägenheter, förråd & parkeringsplatser

1920

Byggnadsår

Fastighetsområdet byggdes mellan 1920-1929