Med anledning av Covid-19, s.k. Corona-viruset gäller följande hos oss

Med anledning av Covid-19, s.k. Corona-viruset gäller följande hos oss:

Öppettider

Kontoret är bemannat mellan kl 09.00-12.00.

Besök utanför dessa tider får bokas med kontaktperson.

I annat fall via telefon 035-17 18 70.

 

Felanmälan

Kommer att vara öppen via hemsida, mail samt telefon som vanligt.

Har ni gjort en felanmälan och du eller någon i din närhet uppvisar influensasymptom ber vi er att informera oss om detta!

Vi kommer INTE att hantera felanmälningar som är av enklare dignitet under den kommande perioden för att minska risken för smittspridning.

 

Möten

Tills vidare minimerar vi möten med externa parter förutom i de fall där vi anser det helt nödvändigt. Möten via digitala verktyg är att föredra.

 

Utöver detta följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Med vänliga hälsningar

Fastighetsstaden

 

 

Nytt fastighetsförvärv: Gullbrandstorp 1:548/ Grangatan 1

Den 15 januari förvärvades fastigheten Gullbrandstorp 1:548 med adressen Grangatan 1 i Gullbrandstorp. Fastigheten har huserat en bensinstation, verkstad samt en pizzera under många år. Den långsiktiga planen är att bygga hyresbostäder på fastigheten. Mer information väntas komma under året.

Ny hyresgäst: Sense 4 Solutions

Från och med den 1 mars huserar Sense 4 Solutions på Skyttevägen 21. Sense 4 Solutions arbetar med löpande redovisning, bokslut & verksamhetsutveckling.

Mer info om Sense 4, klicka här 

 

Varmt välkomna till Sannarp och Fastighetsstsden!