Bygglovet för flerbostadshuset med 97 lägenheter vid gamla postterminalen på Laholmsvägen fick på tisdagen klartecken. Det omritade arkitektförslaget föll den här gången byggnadsnämnden på läppen.

– Förra gången ärendet var uppe i nämnden återremitterade vi det eftersom vi inte var nöjda med exteriören, säger Kjell Helgesson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden ansåg inte att gestaltningen passade ”i den planerade torgmiljön och det utsatta läge som fasaden utgör mot stationsområdet och den välkomstbild av Halmstad som fasaden kommer att utgöra”.

– Byggherren har tagit fram ett nytt förslag som är betydligt bättre. Huset får ett lugnare och stilrenare uttryck, säger Kjell Helgesson, som tycker att alla inblandade parter har hanterat det här ärendet på ett positivt sätt.

De 97 hyreslägenheterna kommer att fördelas på små lägenheter, ettor, tvåor och treor. Bostadshuset uppförs i två huskroppar med fyra till sju våningar. Under fastigheten byggs källargarage för 44 bilparkeringsplatser och 243 p-platser för cyklar.

Fasaderna blir vita och ljusgråa fasadskivor med fönster i mörkgrått trä med aluminium på utsidan och balkongfronter av frostat glas. Taket beläggs med ljusgrå takpapp.

Källa: Hallandsposten