Byggstart för nya hyreslägenheter på Bolmensgatan

Under vecka 28 påbörjas borrning för energi på kvarteret Kilot. Därefter kommer man att börja riva den gamla lastkajen utmed Bolmensgatan. I nästa skede kommer spontningen att starta. Mer info kommer löpande under projektets gång.