Västplåt expanderar!

Från och med den 1 maj kommer vår befintliga hyresgäst, Västplåt att utöka sina lokaler på Sannarps industriområde. Verkstaden växer och den befintliga ytan räckte inte till. Kul för Västplåt!