Västplåt expanderar!

Från och med den 1 maj kommer vår befintliga hyresgäst, Västplåt att utöka sina lokaler på Sannarps industriområde. Verkstaden växer och den befintliga ytan räckte inte till. Kul för Västplåt!

Ny kommande Hyresgäst: Wangeskog Hyrcenter

I början av sommaren kommer Wangeskogs Hyrcenter att nyetablera sig på Sannarps Industriområde.

Fd optimeras lager anpassas i detta nu för att passa Wangeskogs verksamhet.

Tre välkända ansikten kommer att driva Halmstadkontoret, Michael Isaksson, Thomas Karlsson och Jonas Remse har lång erfarenhet i branschen och gedigen lokalkännedom.