A Star expanderar med restaurangutbildning

A Star i Halmstad expanderar och från och med 2017-03-01 hyrt vår restauraglokal på Stenvinkelsgatan. I lokalerna kommer det att bedrivas utbildning inom restaurang och kök. Mer info om vad  A Star arbetar med finns under följande länk: A Stars hemsida