Nya kommande hyresgäster på Trästaden!

Fastighetsstaden utvecklar och anpassar just nu lokaler för två nya hyresgäster.

Under 2017 kommer Eltel Networks & Auto-Mobil att flytta in i Trästadens nyrenoverade lokaler.

Varmt välkomna!